Over de loge

Loge La Compagnie Durable is een vereniging onder de paraplu van de Orde van Vrijmetselaren in het Koninkrijk der Nederlanden, ook wel de Nederlandse Grootloge. Zij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40309722.

ANBI-Status

Loge La Compagnie Durable is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de loge belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften aan de loge fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat aan de loge is belastingvrij. Loge La Compagnie Durable heeft door haar ANBI status een Publicatieverplichting.