Geschiedenis

Sinds de oprichting van de “Grand Loge” in Londen is het snel gegaan en overal in Europa werden loges opgericht.  De achtbare loge La Compagnie Durable is opgericht in 1770, in een tijd dat de Franse invloeden groot waren en het Frans een taal was die in de hogere kringen gebruikelijk was. Maar La Compagnie Durable was niet de eerste loge in Middelburg. Op 8 maart 1758 werd de loge La Philantrope opgericht. Deze loge, ook wel de Franse Loge genoemd, kende als voertaal het Frans, en had voornamelijk leden uit de “Regentenklasse”. De middenklasse had geen kans om daar lid te worden en heeft toen besloten om zelf een loge op te richten, La Compagnie Durable. La Philantrope is in 1850 opgeheven.

La Compagnie Durable was de eerste echte vrijmetselaarsloge in Middelburg en is één van de oudste, zo niet de oudste vereniging van Middelburg. De betekenis van de naam is letterlijk: “Een uitgelezen gezelschap, van nature bestendig”, wat eenvoudiger te vertalen als “een gezelschap dat blijft voortbestaan”.  En zo is het ook tot op de dag van vandaag, een broederschap met eeuwigheidswaarde. Loge La Compagnie Durable is  één van de vijf loges in Zeeland. Andere loges zijn te vinden in Goes, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee