Activiteiten

Om de week komen de leden van onze werkplaats op vrijdagavond 20:00 bij elkaar. We kennen twee soorten bijeenkomsten: de comparitie en de Open Loge. Bij de comparitie houdt een van de leden een voordracht, waarna discussie volgt. We sluiten de avond aan de bar, waar de discussie vaak wordt voortgezet in een al dan niet lichtere toon.

Een Open Loge is een rituele bijeenkomst, bijvoorbeeld voor de inwijding van een nieuw lid of een viering van onze hoogtijdagen, zoals Zomer Sint Jan en Winter Sint Jan (rond de langste respectievelijk kortste dag van het jaar). In de regel is na de Open Loge een Broedermaal.  Er onstaat tijdens de bijeenkomsten een hechte band tussen de leden, die we de Broederschap noemen.

De activiteiten van de loge zijn voornamelijk intern gericht maar er zijn ook activiteiten waarbij de partner van het logelid van harte welkom is. De partner is van harte welkom op onder meer de jaarlijkse partnerbijeenkomst, de Sylvester-viering met diner en nieuwjaarsbijeenkomst.

De activiteiten van de loge staan beschreven in de zogeheten arbeidstafel. Dit najaar staat er op de arbeidstafel ook een sloepentocht op het Veerse Meer, en een veldloge. Dit laatste is een open loge die niet in het logegebouw plaats vindt maar elders in de regio op een passende locatie.

Buiten de arbeidstafel zijn er diverse andere activiteiten waaraan de leden kunnen deelnemen. Te denken valt aan visitatie (bezoek) bij andere loges, in binnen- en buitenland, maar ook aan het bijwonen van seminars of lezingen.