Het jubileum

Dit jaar bestaat loge La Compagnie Durable nr 16, O ∴ Middelburg 250 jaar, een historische mijlpaal!

Bestuur en leden van de loge waren al geruime tijd bezig met de voorbereiding van een grootse jubileumviering. Op 3 oktober was er een feestelijke bijeenkomst gepland in het prachtige stadhuis van Middelburg, met onder meer een speciaal jubileumritueel en een uitgebreide tafelloge. Helaas kwam vrouwe Corona afgelopen maart voorbij en moesten alle voorbereidingen hiervoor noodgedwongen gestaakt worden.

Tijdens de zomer waren de voorbereidingen gestart voor een wat bescheidener viering, met meerdere kleinere activiteiten in de loop van het jubileumjaar. Ook hier is de situatie rondom Corona echter bepalend gebleken; de geplande start van het jubileumjaar met de uitreiking van het jubileumboek aan burgemeester Bergmann van Middelburg op 31 oktober is in het licht van de huidige maatregelen voorlopig uitgesteld.

Zodra de situatie het toelaat zal er opnieuw worden gekeken wat mogelijk is, en zal deze pagina worden geactualiseerd.