Actueel

Update 4 januari 2021

Het nieuwe jaar is begonnen, en inmiddels is een nieuwe arbeidstafel gemaakt voor de eerste helft van 2021, waarbij natuurlijk zo goed mogelijk rekening zal worden gehouden met de geldende coronamaatregelen. Er staat in elk geval een veldloge op het programma voor de lente-equinox, daarnaast is er een maconniek café voorzien, een kunst- en poezieavond en een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden.

De eerste activiteiten op de arbeidstafel zijn in elk geval online, half januari zal het logebestuur evalueren hoe de stand van zaken is rondom corona, en opnieuw bepalen wat er wel en niet kan qua bijeenkomsten.

Een kleine commissie is gestart met het maken van een plan voor de herinrichting van het gebouw. Als eerste stap wordt gekeken naar de 7e graad, met als doel de inrichting op te frissen en wat meer eigentijds te maken.