Het jubileum

In 2020 bestaat onze achtbare loge 250 jaar! Er stond dan ook een uitgebreide jubileumviering gepland in oktober, met bijzondere sprekers en een gelegenheidsrituaal, in het stadhuis in Middelburg.

Helaas kunnen door alle maatregelen rondom het coronavirus de voorbereidingen hiervoor niet plaatsvinden, de viering is daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld. Wel zal er dit jaar een jubileumboek worden uitgebracht, in een beperkte oplage.

Op een later tijdstip zal de viering alsnog doorgang vinden, u vindt de actuele stand van zaken op deze pagina.