Actueel

Update 7 februari 2021

Vrouwe Corona houdt ons nog steeds in een ijzeren greep, fysieke activiteiten zijn op dit moment zo goed als onmogelijk. Gelukkig kan er online steeds meer en proberen we als loge zoveel mogelijk activiteiten via de digitale snelweg te organiseren, ook om het onderlinge contact te onderhouden. De eerste comparities op de arbeidstafel zijn online gehouden, met een behoorlijke opkomst, waaronder de nodige visiteuren uit omringende loges. Elk nadeel heeft zijn voordeel: voor online bijeenkomsten vanuit waar dan ook hoef je de deur niet uit….

Omgekeerd worden er ook door leden van onze loge online bijeenkomsten elders bezocht, onder meer van loges in Vlaanderen. Wat we hier zien qua aanpak proberen we – waar zinvol – ook weer te gebruiken bij onze eigen bijeenkomsten. De tweede helft van februari staat een kunst- en po√ęzie-avond op het programma, waarbij de ervaringen met een soortgelijke bijeenkomst bij een loge in Den Haag belangrijke input zullen vormen.

De gebouwencommissie heeft een concept plan neergelegd bij het bestuur voor de herinrichting van het gebouw, en met name de 7e graad. Doel is de inrichting op te frissen en wat meer eigentijds te maken. Het plan is enthousiast ontvangen en wordt verder uitgewerkt, tegelijkertijd zullen al wat eerste stappen worden gezet met betrekking tot het meubilair.

De hernieuwde ritualencommissie is verder gegaan met het reviewen van de nieuwe ritualen die vanuit het Hoofdbestuur worden voorgesteld, een stevige klus. Zo wordt ook deze periode zo praktisch mogelijk ingevuld, indachtig ons bekende motto ‘Op U komt het aan’!