Actueel

Update 8 april 2021

De online comparities van 19 maart en 2 april j.l. waren goed bezocht, met – zoals de laatste tijd gebruikelijk – visiteurs uit Terneuzen. De Open Avond 16 april is afgelast, het heeft de voorkeur om dit fysiek te doen en daarom is deze activiteit verschoven naar het najaar.

Gelukkig is onze Br∴ Archivaris hier te hulp geschoten: hij is bezig met het opruimen en herorganiseren van het loge-archief en is hierbij diverse interessante bouwstukken uit voorgaande decennia tegengekomen. Een hiervan – uit 1935! – zal hij online opnieuw opleveren op 16 april. Op 30 april staat de ALV op het programma, waarbij we met elkaar het afgelopen arbeidsjaar zullen evalueren en trachten een blik te werpen op het komende jaar.

De gebouwencommissie arbeidt gestaag verder aan de herinrichting van de 7e graad. De komende week gaat er geschilderd worden en hopelijk arriveert ook het nieuwe meubilair de komende tijd. Planning is om eind mei zover te zijn dat de 7e graad weer gebruikt kan worden. Wellicht dat de mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen en de toenemende vaccinatiegraad dan ook de mogelijkheid biedt om op beperkte schaal weer bij elkaar te komen…we wachten af!