Actueel

Update 10 oktober 2021

De voorbereidingen voor de Open Avond van 13 oktober zijn in volle gang! Prof. dr. Albert Clement, hoogleraar aan University College Roosevelt (UCR), zal een lezing houden houden over de relatie tussen Vrijmetselarij en de Oostkerk. Ook zullen leden van onze loge voorlichting geven over de Vrijmetselarij. Meer details op deze pagina.

De eerder voorziene open avond op 22 oktober blijft gewoon staan. Op deze avond kunnen belangstellenden verdere informatie krijgen over de Vrijmetselarij in het logegebouw.

Verder staan de komende weken twee Verheffingen op het programma, twee ijverige gezellen zullen tot Meester worden verheven. Een goed vooruitzicht!