Actueel

Update 9 september 2021

Het nieuwe werkjaar staat op het punt van beginnen, morgen – 10 september – is de officiële opening! Een vol programma de komende maanden, met onder meer twee Verheffingen en – bijzonder – een gezamenlijke viering van het Winter Sint Jan met de Broeders van A∴L∴ L’Amitie Sans Fin uit Terneuzen.

Belangrijk element de komende weken zijn de beide(!) Open Avonden. Aanvankelijk was de bedoeling om er slechts één te houden, maar onverwacht kwam de mogelijkheid om 13 oktober een extra avond in de Oostkerk te organiseren. Hier zal prof. dr. Albert Clement, hoogleraar aan de UCR, een lezing houden houden over de relatie tussen Vrijmetselarij en de Oostkerk. Ook zullen leden van onze loge voorlichting geven over de Vrijmetselarij. Meer details op deze pagina.

De eerder voorziene avond op 22 oktober blijft gewoon staan. Op deze avond kunnen belangstellenden verdere informatie krijgen over de Vrijmetselarij in het logegebouw.