Het jubileum

In 2020 bestond loge La Compagnie Durable nr. 16, O ∴ Middelburg 250 jaar, een historische mijlpaal!

Bestuur en leden van de loge waren al geruime tijd bezig met de voorbereiding van een grootse jubileumviering. Op 3 oktober 2020 was er een feestelijke bijeenkomst gepland in het prachtige stadhuis van Middelburg, met onder meer een speciaal jubileumritueel en een uitgebreide tafelloge. Helaas kwam vrouwe Corona in maart voorbij en moesten alle voorbereidingen hiervoor noodgedwongen gestaakt worden.

Tijdens de zomer van 2020 waren de voorbereidingen gestart voor een wat bescheidener viering, met meerdere kleinere activiteiten in de loop van het jubileumjaar. Ook hier is de situatie rondom Corona echter bepalend gebleken; de geplande start van het jubileumjaar met de feestelijke uitreiking van het jubileumboek aan burgemeester Bergmann van Middelburg op 31 oktober werd in het licht van de geldende maatregelen afgelast. Het boek is inmiddels wel aan alle logebroeders persoonlijk uitgereikt.

Zodra de situatie rondom Corona het toelaat zal er opnieuw worden gekeken wat nog mogelijk is qua jubileumactiviteiten, en zal deze pagina worden geactualiseerd.