Over de loge

Loge La Compagnie Durable no. 016 is een zelfstandige vereniging onder de paraplu van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, ook wel de Nederlandse Grootloge. Zoals elke vereniging heeft zij een bestuur, met voorzitter, secretaris, penningmeester en gewone bestuursleden.

De loge heeft ten doel de beoefening van de reguliere Vrijmetselarij. Zij gedraagt zich daarbij naar de regels, neergelegd in de Ordewetgeving van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. De loge streeft naar persoonlijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling van haar leden.

Loge La Compagnie Durable is  één van de vijf vrijmetselaarsloges in Zeeland. De overige Zeeuwse loges zijn te vinden in Goes, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee. De loge heeft een partnerloge in Frankfurt (D), loge Zur Einigkeit.

ANBI

Loge La Compagnie Durable is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), het RSIN nummer van de loge is 816534585. De ANBI-status betekent dat de loge belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften aan de loge fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat aan de loge is belastingvrij.

In het kader van de publicatieverplichting die samenhangt met de ANBI-status zij vermeld dat de bestuurders van de vereniging vrijwilligers zijn die voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen. Voor de overige onderdelen van de publicatieverplichting wordt verwezen naar de ANBI-info vanuit de Orde.