Activiteiten

Reguliere bijeenkomsten

Om de week komen de leden van onze werkplaats op vrijdagavond 20:00 bij elkaar. Er zijn in essentie twee soorten bijeenkomsten: de comparitie en de Open Loge. Bij de comparitie houdt een van de leden een voordracht, waarna over de inhoud daarvan gesproken wordt. We sluiten de avond aan de bar, waar het gesprek vaak wordt voortgezet in een al dan niet lichtere toon.

Een Open Loge is een rituele bijeenkomst, bijvoorbeeld voor de inwijding van een nieuw lid of een viering van onze hoogtijdagen. Denk hierbij aan Zomer Sint-Jan en Winter Sint-Jan (rond respectievelijk de langste en de kortste dag van het jaar). In de regel is er na de Open Loge een gezamenlijke maaltijd, een Broedermaal.  Er ontstaat tijdens de bijeenkomsten een hechte band tussen de leden, die we de Broederschap noemen.

De activiteiten van de loge staan beschreven in de zogeheten arbeidstafel.

Overige activiteiten

Naast de reguliere bijeenkomsten zijn er ook regelmatig bijzondere activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld een sloepentocht op het Veerse Meer zijn, een kunst- en po√ęzie-avond of een veldloge. Dit laatste is een Open Loge die niet in het logegebouw plaats vindt, maar elders in de regio op een passende locatie.

De activiteiten van de loge zijn voornamelijk intern gericht maar er zijn ook evenementen waarbij de partner van het logelid van harte welkom is. Dit is onder meer het geval op de jaarlijkse partnerbijeenkomst, de Sylvester-viering en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Buiten de arbeidstafel zijn er nog diverse andere activiteiten waaraan de leden op individuele basis kunnen deelnemen. Te denken valt aan visitatie (bezoek) bij andere loges, in binnen- en buitenland, maar ook aan het bijwonen van seminars of lezingen. Daarnaast zijn er altijd werkzaamheden in en rond de loge waar inzet van de leden wordt gevraagd. Denk aan het onderhouden van het gebouw, bestuursfuncties enzovoorts.