Activiteiten

Om de week komen de leden van onze werkplaats op vrijdagavond 20:00 bij elkaar. Er zijn twee soorten bijeenkomsten: de comparitie en de Open Loge. Bij de comparitie houdt een van de leden een voordracht, waarna discussie volgt. We sluiten de avond aan de bar, waar de discussie vaak wordt voortgezet in een al dan niet lichtere toon.

Een Open Loge is een rituele bijeenkomst, bijvoorbeeld voor de inwijding van een nieuw lid of een viering van onze hoogtijdagen, zoals Zomer Sint Jan en Winter Sint Jan (rond de langste respectievelijk kortste dag van het jaar). In de regel is na de Open Loge een Broedermaal.  Er ontstaat tijdens de bijeenkomsten een hechte band tussen de leden, die we de Broederschap noemen.

De activiteiten van de loge staan beschreven in de zogeheten arbeidstafel. Naast de reguliere bijeenkomsten zijn er ook bijzondere activiteiten, dit kan bijvoorbeeld een sloepentocht op het Veerse Meer zijn, een kunst- en po√ęzie-avond of een veldloge. Dit laatste is een open loge die niet in het logegebouw plaats vindt maar elders in de regio op een passende locatie.

De activiteiten van de loge zijn voornamelijk intern gericht maar er zijn ook evenementen waarbij de partner van het logelid van harte welkom is. Dit is onder meer het geval op de jaarlijkse partnerbijeenkomst, de Sylvester-viering met diner en de nieuwjaarsbijeenkomst.

Buiten de arbeidstafel zijn er diverse andere activiteiten waaraan de leden op individuele basis kunnen deelnemen. Te denken valt aan visitatie (bezoek) bij andere loges, in binnen- en buitenland, maar ook aan het bijwonen van seminars of lezingen. Daarnaast zijn er altijd diverse activiteiten binnen de loge waar inzet van de leden wordt gevraagd, denk aan het onderhouden van het gebouw, bestuurlijke werkzaamheden enzovoorts.