Geschiedenis

Ontstaan

Na de oprichting van de “Grand Lodge” in Londen in 1717 ging het snel, overal in Europa werden loges opgericht.  De constitutiebrief van loge La Compagnie Durable is gedateerd 10 augustus 1770, de loge werd geïnstalleerd op 28 augustus 1770. Dit was in een tijd dat de Franse invloed in Nederland groot was en het Frans de gebruikelijke taal in de hogere kringen.

La Compagnie Durable was echter niet de eerste loge in Middelburg. Op 8 maart 1758 was al de loge La Philantrope opgericht. Deze loge, ook wel de Franse Loge genoemd, kende als voertaal het Frans, en had voornamelijk leden uit de “Regentenklasse”. De middenklasse had geen kans om daar lid te worden en besloot daarom om zelf een loge op te richten, La Compagnie Durable. La Philantrope is in 1850 opgeheven.

Kenmerken

Loge La Compagnie Durable is één van de oudste, zo niet de oudste vereniging van Middelburg. Het rangnummer van de loge is 016, dit geeft ook aan dat het een van de eerste loges is die in Nederland werd opgericht. De onderscheidingskleur van de loge is rozerood.

De betekenis van de naam van de loge is letterlijk “een uitgelezen gezelschap, van nature bestendig”, eenvoudiger te vertalen als “een gezelschap dat blijft voortbestaan”.  En zo is het ook tot op de dag van vandaag, een broederschap met eeuwigheidswaarde.

Draagpenning La Compagnie Durable