Geschiedenis

Na de oprichting van de “Grand Loge” in Londen in 1717 ging het snel en overal in Europa werden loges opgericht.  De constitutiebrief van loge La Compagnie Durable is gedateerd 10 augustus 1770, de loge werd geïnstalleerd op 28 augustus 1770. Dit was in een tijd dat de Franse invloeden in Nederland groot waren en het Frans een taal was die in de hogere kringen gebruikelijk was.

La Compagnie Durable was echter niet de eerste loge in Middelburg. Op 8 maart 1758 was al de loge La Philantrope opgericht. Deze loge, ook wel de Franse Loge genoemd, kende als voertaal het Frans, en had voornamelijk leden uit de “Regentenklasse”. De middenklasse had geen kans om daar lid te worden en heeft toen besloten om zelf een loge op te richten, La Compagnie Durable. La Philantrope is in 1850 opgeheven.

Het rangnummer van La Compagnie Durable is 016, dit geeft ook aan dat het een van de eerste loges is die in Nederland werd opgericht. De onderscheidingskleur van de loge is rozerood.

La Compagnie Durable was de eerste echte vrijmetselaarsloge in Middelburg en is één van de oudste, zo niet de oudste vereniging van Middelburg. De betekenis van de naam is letterlijk “een uitgelezen gezelschap, van nature bestendig”, wat eenvoudiger te vertalen als “een gezelschap dat blijft voortbestaan”.  En zo is het ook tot op de dag van vandaag, een broederschap met eeuwigheidswaarde.