Lid worden

Het liidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedere vrije man van goede naam. Dat laatste wil zeggen dat zijn reputatie geen aanleiding zal geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel dient men de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Indien u belangstelling heeft voor de Vrijmetselarij dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor een nadere kennismaking. Indien beide partijen aanleiding zien voor een vervolg dan volgen daarna meerdere gesprekken tussen de kandidaat en verschillende leden van de loge, met als doel elkaar beter te leren kennen en de verwachtingen over en weer te toetsen. Uiteindelijk kan dit leiden tot de inwijding van de kandidaat tot leerling vrijmetselaar.

Belangrijk om te vermelden dat een leerling in onze loge altijd een mentor krijgt toegewezen gedurende zijn eerste jaar als vrijmetselaar. Tevens zijn er leerlinginstructies waarbij de leerling verder wegwijs wordt gemaakt in de verschillende aspecten van de Vrijmetselarij.

Als iemand die toetreedt tot de loge wordt van hem verwacht dat hij zich als lid actief opstelt en tijd vrijmaakt om de bijeenkomsten bij te wonen en zich de werkwijze van de Vrijmetselarij eigen te maken. Het lidmaatschap is dus beslist niet vrijblijvend: Vrijmetselarij kan alleen in gezamenlijkheid worden beoefend.

De kosten

De jaarlijkse contributie is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 300,– [exclusief de kosten van de tafelloges]. Als de hoogte van de bijdrage een belemmering zou zijn voor het lidmaatschap, kan er in onderling overleg altijd een oplossing worden gevonden. Desgewenst kan vanuit de ANBI-status van de loge een jaarlijkse schenking – welke fiscaal aftrekbaar is – worden vastgelegd ter betaling van de contributie.

Velen zijn u sinds de oprichting van La Compagnie Durable no. 16 in 1770 al voorgegaan. Wij geven u graag alle gewenste informatie.

Inwijding, kopergravure (1750)