Sfeer

de sfeer in de loge

Loge La Compagnie Durable heeft ruim 30 leden uit alle geledingen van de maatschappij en van alle leeftijden. De jongste is half de dertig en de oudste boven de 80 jaar. Er zijn verschillende geloofsrichtingen vertegenwoordigd. De pluriformiteit van La Compagnie Durable is een garantie voor een loge waarin alles aan de orde kan komen. Dit kan omdat de vrijmetselaar altijd met respect zal luisteren naar de ander, zonder direct met zijn oordeel klaar te staan. Het uitgangspunt is de dialoog en niet denken vanuit discussie en conflict.

Een belangrijk element is steeds de broederband. Door de tijd leren broeders elkaar steeds beter kennen, je kunt jezelf zijn in de loge. Er wordt omgezien naar elkaar, maar er is ook ruimte voor humor.

Loge La Compagnie Durable is één van de oudste verenigingen is van Middelburg, maar wil ook met haar tijd meegaan. Zo worden sinds enige tijd technieken als livestreaming en Facebook ingezet. De tradities en gebruiken van de Vrijmetselarij zijn altijd de basis, tegelijkertijd wordt nadrukkelijk naar heden en toekomst gekeken.

In december 2020 heeft ‘Wij zijn De Stad’, een online platform over de stad Middelburg, een mooi verhaal met foto’s over onze loge en het jubileum gepubliceerd.

Juni 2021 heeft onze loge een zeer geslaagde viering van Zomer Sint Jan gehouden, in een veldloge in het historische Fort Rammekens te Ritthem. ‘Wij zijn de Stad’ is bij de voorbereidingen komen kijken, en heeft ook hier een uitgebreid artikel over geschreven.

Het gebouw

Sinds 1970 is de loge gevestigd in het logegebouw aan de Stationsstraat 16 te Middelburg, een gemeentelijk monument. Het gebouw is eigendom van stichting ‘de Troffel’ welke zorg draagt voor onderhoud en beheer. De grotere ruimtes in het gebouw kunnen worden gehuurd voor bijeenkomsten, hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen.

In onderstaande fotogalerij een aantal sfeerfoto’s van het logegebouw.